Tag: Infant Yoga

  • 1st Sensations

    Infant massage, baby yoga, music and movement and infant sign for parents/carer and their infants. These classes support infants development, understanding and bonding between infant and parent/carer. Can help: development of co–ordination, balance and motor skills, develop communication skills. Infant yoga and massage can reduce the discomfort of colic, wind Read more [...]

  • Amser Babi Cymraeg

    (English follows) Gweithgareddau ar gyfer rhieni newydd, babanod a phlant gyda phwyslais ar ddefnyddio’r Gymraeg mewn awyrgylch hwyliog a diogel. Sesiynau tylino babi, sblash a chan, stori a chan a ioga babi ar gael. Mae posib cynnal sesiynau ioga i blant a dosbarth ioga i’r teulu os oes galw i Read more [...]